Міськикй голова взяв участь в засіданні круглого столу з питань зайнятості

  • 244

Фото без опису

Заступник директора Чернівецького обласного центру заи?нятості Марія КОБЄЛЄВА, Герцаі?вськии? міськии? голова Василь СКРИПКАРУ, керуючии? справами Острицькоі? сільськоі? ради Василь КАЛАНЧА, а також керівники Герцаі?вськоі?, Хотинськоі?, Кельменецькоі? та Чернівецькоі? міськоі? філіи? ОЦЗ сьогодні зібрались в приміщенні Герцаі?вськоі? раи?онноі? філіі? Чернівецького обласного центру заи?нятості за круглим столом.

?Предметом дискусіі? та обговорення на зустрічі були напрями та варіанти співпраці місцевих представництв служби заи?нятості з територіальними громадами краю задля спільного та ефективного вирішення проблем заи?нятості місцевих жителів.

????Герцаі?вська раи?онна філія ОЦЗ поділилась позитивним досвідом та практичними напрацюваннями в сфері такоі? співпраці.

?Так, директор Герцаі?вськоі? філіі? Іван ГАЖУК та керівники територіальних громад розповіли, що ефективна та успішна співпраця між центром заи?нятості та Острицькою та Герцаі?вською громадами розпочалась з підписання Меморандуму??????

?Відповідно до нього, та з метою створення сприятливих умов для працевлаштування незаи?нятих мешканців громад, в населених пунктах Герцаі?вщини успішно впроваджуються спільні різноманітні заходи по створенню нових робочих місць, легалізаціі? трудових відносин, розвитку малого підприємництва, залучення мешканців до тимчасовоі? заи?нятості та інш.

?До прикладу, в результаті такоі? співпраці та взаємноі? допомоги, в громадах вдалося зменшити соціальну напругу та мінімізувати негативні наслідки масового вивільнення працюючих державних службовців, спричинену ліквідацією Герцаі?вськоі? раи?держадміністраціі? та і?і? структурних підрозділів.

?Допомагаючи один одному, місцеві громади та Герцаі?вська філія Чернівецького ЦЗ, спрямовують своі? зусилля на пошук варіантів працевлаштування безробітних в умовах карантинних обмежень, допомагають учасникам АТОООС у перекваліфікаціі?, відкритті власноі? справи.

?Марія КОБЄЛЄВА, заступник директора Чернівецького ОЦЗ, звернула увагу на один із дієвих напрямків активноі? політики заи?нятості населення, а саме – організацію громадських робіт. Вона зазначила, що «такі роботи сприяють пом’якшенню соціальноі? напруги на ринку праці та забезпечують фінансову підтримку безробітних у період пошуку ними постіи?ноі? роботи».