До міської ради надійшло Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля від ФОП Батир Д. А.

  • 450

Фото без опису

Доводимо до відома мешканців громади, що до міської ради надійшло офіційне повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкіля від ФОП Батир Діани Андроніківни. Вказана планова діяльність передбачає видобування піщано-гравійного сировини родовища Молниця. За інформацією уповноваженого представника підприємця, зазначене повідомлення внесене до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (посилання на реєстр  http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-10550) та оприлюдене на сторінках всеукраїнських газет "Про вплив на довкілля" (№ 15 від 7 квітня 2023 року) та GreenPost (№125 від 7 квітня 2023 року).

Відповідно до норм ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля", з метою максимального врахування уповноваженим органом думки місцевих жителів та зауважень громадськості щодо можливого негативного впливу запланованої діяльності на довкілля, при проходженні суб'єктом господарювання процедури оцінки впливу на довкілля запланованої планової діяльності,  вважаємо за необхідне довести до мешканців громади зміст вищевказаного повідомлення (читайте за посиланням нижче)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАТИР ДІАНА

АНДРОНІКІВНА

Водночас роз'яснюємо, що відповідно до норм чинного законодавства України, Вплив на довкілля – будь-які можливі наслідки від планованої діяльності, а саме: наслідки, що стосуються життєдіяльності людини, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, природних заповідних територій, історичних пам’яток, природних ландшафтів, об’єктів культурної спадщини та соціально – економічних умов, що склалися в результаті змін в природньому середовищі.

Щоб врахувати усі можливі аспекти впливу на довкілля 18.12.2017 року вступив в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля » в його основі лежить Директива № 2001/42 ЄС «Про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище», яку Україна зобов’язалася впровадити згідно з Угодою про асоціацію з ЄС. Прийняття закону також вимагалось відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору «Про заснування Енергетичного співтовариства».

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності.

Без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності забороняється провадження планованої господарської діяльності, експлуатація об’єктів, втручання в природне середовище і ландшафти. стаття 3 п. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».