Повідомлення про оприлюднення проєктів «Стратегія розвитку Герцаївської територіальної громади на період до 2029 року» та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 • 98

Фото без опису

Повідомлення про оприлюднення

проєктів «Стратегія розвитку Герцаївської територіальної громади на період до 2029 року»

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: Стратегія розвитку Герцаївської територіальної громади на період до 2029 року (далі – Стратегія).

Основні цілі документа державного планування:

 1. Покращення просторового упорядкування, управління нерухомістю, охорони навколишнього середовища та природи, а також водного господарства;

 2. Поліпшення дорожньої, комунікаційної та транспортної інфраструктури;

 3. Удосконалення та розвиток інфраструктури охорони навколишнього середовища та енергопостачання;

 4. Удосконалення телекомунікаційної інфраструктури;

 5. Покращення охорони здоров'я;

 6. Покращення соціальної допомоги, у тому числі центрів та установ опіки;

 7. Розвиток та покращення якості муніципального будівництва та комунальних будівель, а також покращення розвитку зелених насаджень;

 8. Розвиток народної освіти;

 9. Розвиток культури, зокрема бібліотек та інших закладів культури, охорона пам'яток і догляд за пам'ятками;

 10. Розвиток фізичної культури й туризму, у тому числі рекреаційних та спортивних споруд;

 11. Розвиток місцевого підприємництва; 

 12. Покращення громадського порядку та безпеки громадян, а також захист від пожеж і повеней;

 13. Розвиток промоції територіальної одиниці;

 14. Розвиток міжгалузевого співробітництва, внутрішнього та зовнішнього.

Зв'язок з іншими документами державного планування.

Стратегію розроблено з урахуванням стратегічних та оперативних цілей Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 р. та  з урахуванням Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2022 – 2026 роки.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проведена оцінка впливу від реалізації Стратегії на складові довкілля (атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну, об’єкти ПЗФ), а також на стан здоров’я та добробут населення (соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, водопостачання та каналізування, транспорт, розвиток інфраструктури тощо).

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Герцаївська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: Громадське обговорення Стратегії та Звіту про стратегічну екологічну оцінку триватиме не менше 30 днів з дня оприлюднення повідомлення на сайті Герцаївської міської ради та у  друкованих засобах масової інформації.

Громадське обговорення починається з 11.05.2023 року і триватиме до 21.06.2023 року включно.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються: у письмовому вигляді - особисто або через уповноваженого представника із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника; в електронному вигляді на електронну адресу: gertsa_ekonomika@ukr.net.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання не проводяться через встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

г) орган, від якого можна отримати інформацію, та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Герцаївської міської ради (вул. Г. Асакі, 14, м. Герца, Чернівецька область, 60500;  електронна адреса: gertsa_ekonomika@ukr.net). Відповідальна особа: _Явецький Віктор Миколайович, тел0504266234

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Герцаївської міської ради (вул. Г. Асакі, 14, м. Герца, Чернівецька область, 60500;  електронна адреса: gertsa_ekonomika@ukr.net).   Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів з дня опублікування (до 21.06.2023 року включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується Стратегії, знаходиться в управлінні екології та природних ресурсів і Департаменті охорони здоров’я ЧОВА та оприлюднена на офіційному вебсайті Герцаївської міської ради (https://gercaivska-gromada.gov.ua) До завершення процедури громадського обговорення ознайомитися з проєктом  Стратегії та звітом СЕО можна також у приміщенні Герцаївської міської ради (вул. Г.Асакі, 14, м. Герца,)  з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 17.00 год.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводилися.

Додатки:

СТРАТЕГІЯ

Фінансовий план

ЗВІТ СЕО