Чи можна звільняти працівників передпенсійного віку у зв’язку зі скороченням штату, або чисельності працівників?

  • 72

Фото без опису

Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно – Західного міжрегіонального управління Дкржпраці роз’яснює:

трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваний роботодавцем у разі змін в організації виробництва і праці, зокрема, й скорочення чисельності або штату працівників, відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до частини другої статті 492 КЗпП, при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці, враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

У таких випадках роботодавець повинен дотримуватися вимог статті 42 КЗпП, якою встановлено, що при скороченні чисельності чи штату працівників, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається в тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (п. 10 ст. 42 КЗпП). 

Таким чином, особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі у разі скорочення чисельності чи штату працівників за умови однакової продуктивності праці.

Актуальна інформація з питань трудового законодавства - https://pratsia.in.ua