19 липня набули чинності нові трудові правила на час війни

  • 72

Фото без опису

19 липня набрав чинності Закон від 01.07.2022 № 2352-IX "Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин" .

       Закон передбачає низку важливих зміни до законодавства про працю, зокрема:

  • у період дії воєнного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) роботодавця можуть здійснюватися та вестися в електронній формі;
  • врегульовано питання щодо відпусток у період дії воєнного стану:

      - надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік;

      - якщо тривалість щорічної основної відпустки більше 24 календарних днів, то невикористані дні такої відпустки переноситься на період після припинення воєнного стану;

      - роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки, але у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей;

      - за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку;

      - у разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім'ї такого працівника, а у разі їх відсутності - входить до складу спадщини;

      - заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором

  • відшкодувати працівникам та роботодавцям пов'язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії за окремим механізмом (за рахунок коштів держави-агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України);
  • дозволити здійснювати позапланові перевірки за додержанням законодавства про працю в період воєнного стану;
  • визначити поняття сумісництва;
  • передбачити порядок припинення трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю у разі їх смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими;
  • ввести додаткову підставу для розірвання трудового договору - відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці;
  • запровадити додаткову підставу для звільнення працівника - неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також ввести особливу процедуру вивільнення таких працівників та ін.