Зберігання насіння після збиральних робіт

  • 49

Це завершальний етап технологічного процесу виробництва насіння. Насіння, що закладається на зберігання, до часу посіву повинне зберегти посівні якості і мати здатність давати здорові і сильні рослини наступного покоління. Термін зберігання може бути різним. Насіння озимих культур висівається вже через 1-1,5 місяці після збирання, ярих через 7-8 місяців

Гарячої жнивної пори вся увага приділялася організації збиральних робіт, проте не слід забувати про правильне зберігання насіння,  яке є важливим етапом у технології виробництва та вирощування сільськогосподарських  культур.

Збереження якості насіння, від збирання до використання, є одним із найважливіших завдань, що постають перед сільгосптоваровибником. Високі врожаї можна отримати лише при використанні здорового якісного насіння, що має високі потенціальні властивості. Тому насіння до посіву потрібно зберігати в таких умовах, щоб воно забезпечило високу енергію проростання, схожість і було здатне дати здорову продуктивну рослину, а це вимагає певних умов і спеціального режиму зберігання.

Насамперед, на зберігання закладають нормально розвинене насіння, здорове, не травмоване, яке вирощено на високому агрофоні та зібране без порушення технології, із вологістю в межах або нижче критичної. Особливої уваги вимагає насіння зібране у вологий період і має вологість вище критичної. У такого насіння значно підвищується інтенсивність біохімічних процесів, що призводить до швидкої втрати схожості.

На   зберігання насіння істотно впливає його вологість та стан. Найбільш стійке при зберіганні насіння з високою життєздатністю. Основний фактор, що регулює інтенсивність диханняце вміст вологи в насінинах. З підвищенням температури інтенсивність дихання насіння зростає, що приводить до втрати сухих речовин, різкому зниженню схожості. При підвищенні вологості насіння підсилюється розвиток мікроорганізмів, комах та кліщів, що сприяє самозігріванню. Крім того, самозігріванню сприяє також насіння, що ушкоджено шкідниками, травмоване, морозобійне, містить грудочки землі, пил, органічні та інші домішки. Отже, основну увагу при зберіганні насіння варто звертати на вологість і температуру навколишнього середовища. Необхідно стежити за тим, щоб відносна вологість повітря в насіннєсховищах не перевищувала 60%. Краща температура для зберігання насіння 5-10°С. Насіння при правильному режимі можна зберігати тривалий час. Особливо ретельно треба доглядати за насінням з вологістю вище 15- 15,5%, а також за свіжозібраним насінням, схильним до самозігрівання. Так у період збирання 1-2 доби самозігрівання призводить до втрати 5-12%, а подальший розвиток цього процесу веде до повної втрати насінням кондиційної схожості. Для підвищення стійкості свіжозібраного насіння необхідно знижувати його вологість, очищати від домішок. Зниження вологості досягають сушінням на сонці, а також вентиляцією, перелопачуванням і провітрюванням на зерноочисних машинах. Сушити насіння бажано в потоці на стаціонарних  або пересувних сушарках. Для кожної культури необхідно дотримувати рекомендований режим сушіння.

Зберігання насіння в мішках відбувається на настилах або піддонах, віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-якого місця і проведенню технологічних операцій

При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна перевищувати для олійних 1,5 м, інших культур 2 м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 м.  Не можна розміщати в сусідніх засіках насіння, яке важко відокремити, таких культур як пшениця й ячмінь, овес і ячмінь, жито й озима пшениця, а також насіння різних сортів і генерацій однієї культури. На вентиляційних отворах встановлюють грати для захисту від гризунів і птахів.

Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню

Маркування партій насіння згідно до «Порядку маркування та пакування партій насіння» покладено на суб’єктів насінництва та розсадництва, і здійснюється ними в процесі доробки та пакування насіння.

Кожна етикетка має свій номер і під час сертифікації партії насіння, до сертифікату, що засвідчує посівні якості вносяться номера етикеток, які були використані для маркування даної партії насіння. Тобто, під час купівлі насіння можливо проконтролювати чи відповідають номера етикеток відповідній партії.

Тільки після того, як насіння пройде через усі стадії доробки та контролю якості, його готують до продажу. Таким чином, аграрії гарантовано отримують насіння найвищої якості.

 

Головний спеціаліст ГУ                                                                                                                                                                                                                         

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

С.М. Воронін