Повідомлення про оприлюднення проектів «Детального плану території щодо розміщення громадської забудови за межами села Дяківці Чернівецького району Чернівецької області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 • 119

 

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: Детальний план території щодо розміщення громадської забудови за межами села Дяківці Чернівецького району Чернівецької області.

Основні цілі документа державного планування:

-забезпечення  комплексності забудови  території;

-деталізація планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за межами населеного пункту;

-уточнення червоних, зелених та ліній регулювання  забудови;

-визначення  функціонального призначення та параметрів забудови проєктованної земельної ділянки з метою розміщення громадської забудови з функціональним призначенням – території закладів торгівлі громадського харчування та побутового обслуговування (код 10205,0);

- обгрунтування можливості зміни цільового призначення земельних ділянок, що опрацьовуються ДПТ, з земель 01.03 - Для ведення особистотго селянського господарства на землі 03.07 – Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

 -уточнення меж всіх обмежень у використанні земель  згідно із вимогами законодавства, державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними правилами;

-визначення містобудівних  умов та обмежень;

-визначення розподілу території згідно з будівельними нормами відповідно до функціонального призначення, режиму та параметрів забудови території;

-визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

-попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення  території;

-створення інженерно-транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення  місць  паркування  транспортних засобів;

-охорони та поліпшення  стану навколишнього природного середовища, забезпечення  екологічної безпеки;

-комплексного благоустрою та озеленення території.

 

Планований об’єкт розміщується  на двох земельних ділянках приватної власності загальною площею  0,4703 га:

-площею 0,15 га, кадастровий номер 7320785000:02:002:0366, цільовим призначенням  для ведення  особистого селянського господарства;

-площею 0,3203 га,  кадастровий номер7320785000:02:002:0367, цільовим призначенням для ведення  особистого селянського господарства.

Існуюче використання території – рілля. Територія не забудована.

За результатами розроблення ДПТ щодо розміщення  громадської забудови за межами села Дяківці, передбачається зміна   цільового призначення зазначених земельних ділянок на землі з цільовим призначенням: Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Територія детального плану території знаходиться в сформованій вулично-дорожній мережі за межами с. Дяківці. Транспортна доступність до території проектування характеризується її розташуванням вздовж автомобільної дороги загального користування державного значення, територіальна, Т-26-04 та автомобільній дорозі місцевого значення, обласна О26016.

Склад будівель, споруд, обладнання, майданчиків, що проектуються:

 • офісна з магазином будівля (1 од.)
 • складська будівля (1 од.)
 • відкрита автомобільна стоянка для легкових автомобілів (32 од.).
 • очисні споруди побутової каналізації (1 од.);
 • очисні споруди дощової каналізації (1 од);
 • водозабірна свердловина (1 од.).
 • контейнери для ТПВ (2 од.)

Зв'язок з іншими документами державного планування.

При проєктуванні ДПТ використана наступна нормативно-технічна документація:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про землеустрій»;

- Земельний кодекс України;

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"

 • ДБН Б.2.2 – 12:2019  "Планування і забудова території "
 • ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»
 • ДСП -173 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"
 • ДБН В.2.3-5-2001  "Вулиці та дороги населених пунктів"
 • ДБН Б.2.2-5:2011   "Благоустрій територій"
 • ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень"
 • ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки. Основні положення"
 • ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
 • ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"
 • ДБН Б.1.1-22:2017  «Склад та зміст плану зонування території»

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Герцаївська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: Громадське обговорення Детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку триватиме не менше 30 днів з дня оприлюднення повідомлення на сайті Герцаївської міської ради та у  друкованих засобах масової інформації.

Громадське обговорення починається з 22.08.2023 року і триватиме до 22.09.2023 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються: у письмовому вигляді - особисто або через уповноваженого представника із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника; в електронному вигляді на електронну адресу: gertsa_arhitect@ukr.net, gertsamrada@ukr.net

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): 22 вересня 2023 року відбудеться громадське слухання в приміщенні адмінбудівлі Герцаївської міської ради (зал нарад)  за адресою: м. Герца, вул. Георге Асакі, 9, Початок о 15:00 год.

г) орган, від якого можна отримати інформацію, та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Герцаївської міської ради (вул. Георге Асакі, 9, м. Герца, Чернівецька область, 60501;  електронна адреса: gertsa_arhitect@ukr.net). Відповідальна особа: Анкуца О. В. – в. о. начальника відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Герцаївської міської ради, тел. 0507169903 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Герцаївської міської ради (вул. Георге Асакі, 9, м. Герца, Чернівецька область, 60501;  електронна адреса: gertsa_arhitect@ukr.net).   Строк подання зауважень та пропозицій становить 30 днів з дня опублікування (до 22.09.2023 року включно. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується Стратегії, знаходиться в управлінні екології та природних ресурсів і Департаменті охорони здоров’я ЧОВА. До завершення процедури громадського обговорення ознайомитися з матеріалами Детального плану та звітом СЕО можна також на офіційному сайті Герцаївської міської ради у рубриці "Громадське обговорення містобудівної документації за посиланням https://gercaivska-gromada.gov.ua/gromadske-obgovorennya-ta-opriljudnennya-mistobudivnoi-dokumentacii-16-19-43-07-09-2021/ та у у приміщенні Герцаївської міської ради (вул. Георге Асакі, 9,       м. Герца,)  з понеділка по п’ятницю - з 09.00 год. до 17.00 год.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводилися.