Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування

  • 78

1. Повна назву документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Детальний план території для розміщення житлової садибної забудови на земельній ділянці з кадастровим номером 7320783000:03:001:0341, площею 0.9100 га в с. Великосілля Чернівецького району Чернівецької області.

            Детальний план території розробляється на територію, що знаходиться в населеному пункту села Великосілля Герцаївської територіальної громади. В межах планувальної структури с. Великосілля територія ДПТ розташована в південно-східній частині населеного пункту.

             В межах території детального плану території розташована одна земельна ділянка із цільовим призначенням: 01.03 Для ведення особистого селянського господарства.

            Площа території детального плану території – 0.9100 га.

            Площа території опрацювання – 6.7200 га.

            На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, рішення Герцаївської міської ради даним детальним планом території прийняті рішення, щодо комплексного розвитку території проектування із розміщенням житлової садибної забудови.

            Характеристика території детального плану території:

- вид функціонального призначення території – території житлової садибної забудови (код 10102.0);

- функціональна зона за ДСТУ – зона садибної житлової забудови (Ж-1).

             Проектне цільове призначення земельної ділянки: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

            В межах території детального плану території передбачається розміщення одної присадибної ділянки на якій запроектовано житловий будинок, орієнтовною загальною площею 300 м².

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

    Герцаївська міська рада Чернівецького району Чернівецької області.

 

3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення

    Громадське обговорення починається з 20.04.2024 і триватиме до 20.05.2024.

 

4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення

           Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

          Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування.

          У громадських слуханнях можуть брати участь: громадськість; уповноважені особи підприємств,

установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється така документація; уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється така документація; представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації. Під час реєстрації учасників громадських слухань та пропозицій (зауважень) громадськості організатором  проведення громадських слухань забезпечується ідентифікація фізичних осіб, представників юридичних осіб. Пропозиції (зауваження) фізичних та юридичних осіб, які не подали підтвердних документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції (зауваження), поставити запитання усно чи письмово.

 

5. Дата проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

    20.05.2024 (громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні).

 

6. Час проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

    11:00

 

7. Місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

          Зал нарад адміністративної будівлі Герцаївської міської ради за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Герца, вул. Шевченка, буд. 9.

 

8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

    Герцаївська міська рада Чернівецького району Чернівецької області. Ознайомитись можна за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, м. Герца, вул. Шевченка, буд. 9.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій

          Герцаївська міська рада Чернівецького району Чернівецької області. 60501, Чернівецька область, Чернівецький район, м. Герца, вул. Шевченка, буд. 9. E-mail: gertsamrada@ukr.net, gertsa_arhitect@ukr.net.

          Зауваження і пропозиції подається з 20.04.2024 до 20.05.2024.

 

10. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

          Управління екології та природних ресурсів та Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОВА.

 

11. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

           Проведення транскордонних консультацій не потребує.