Держпраці роз'яснює актуальні зміни до чинного законодавства у сфері праці

 • 126

Фото без опису

Автопродовження строку дії бронювання від мобілізації на місяць:

розʼяснення від Мінекономіки

        

            За розʼясненням Мінекономіки, якщо строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації закінчується 17.05.2024, згідно з постановою строк її дії автоматично продовжується на один місяць, тобто до 17.06.2024 р.

 

           Окремо ми вже писали, що 7 травня Кабінет Міністрів продовжив ще на один місяць дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки. За текстом Постанови №516 продовження почало діяти з 7 травня.

         Наразі на сайті Мінекономіки зʼявився лист від 14.05.2024 № 2704-20/35460-03 щодо організації бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану. 

Він стосується нюансів застосування норм щодо продовження дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки. 

        Фахівці Мінекономіки у листі підкреслили, якщо строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації закінчується 17.05.2024, згідно з Постановою №516 строк її дії автоматично продовжується на один місяць, тобто до 17.06.2024.

       Водночас, Постановою №516 не передбачено прийняття Міністерством економіки додаткових рішень щодо продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які не закінчилися станом на 07.05.2024 (наказів Міністерства економіки про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації).

 

 

               Трудовий договір з працівником призупинений: чи можна його звільнити?

 

          Фахівці Держпраці зауважили, що законодавство не забороняє припиняти трудові відносини з працівником під час призупинення дії трудового договору

 

         Чи можна звільнити працівника, трудовий договір із яким призупинений? Це питання виникло під час інформаційного семінару, який в одній із селищних рад провели посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.

          Вони роз’яснили, що законодавство не забороняє припиняти трудові відносини з працівником під час призупинення дії трудового договору. Тому працівник може звільнитися за власним бажанням, або ж роботодавець має право звільнити його за іншими підставами, передбаченими Кодексом законів про працю України, зокрема за угодою сторін. Інспектори також звернули увагу на недопущення мобінгу й дискримінації працівників із інвалідністю та ВІЛ/СНІД, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах і необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

 

 

Працівник не погоджується із наказом про призупинення дії

трудового договору: які наслідки?

 

          У разі незгоди працівника із наказом роботодавця про призупинення дії трудового договору такий працівник може оскаржити відповідний наказ до Держпраці

 

          У такому випадку працівник особисто або через профспілку може оскаржити такий наказ до Державної служби України з питань праці або її територіальних органів.

У разі відсутності підстав для призупинення дії трудового договору інспектор праці може внести припис про усунення виявлених порушень (за погодженням військової адміністрації).

          Такий припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

          У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору, виданим до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», таким працівником (працівниками) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до Державної служби України з питань праці, або її територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про визнання відповідного наказу (розпорядження) таким, що втратив чинність.

 

 

      Вносити до трудової книжки запис про призупинення дії трудового договору?

 

      Фахівці Держпраці зауважили, що запис про призупинення дії трудового договору до трудової книжки не вноситься, навіть на прохання працівника

 

      Таке питання виникло під час інформаційного семінару, який для посадових осіб міста Запоріжжя провели посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.            

      Вони пояснили, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, тобто працівник залишається працівником, а роботодавець – його роботодавцем. Тож запис про призупинення дії трудового договору до трудової книжки не вноситься, навіть на прохання працівника.

 

 

         Призупинення трудового договору держслужбовця: що зі стажем роботи?

 

       Чи включається до стажу служби в органах місцевого самоврядування період призупинення дії трудового договору з посадовою особою місцевого самоврядування?

 

       Фахівці проєкту «Децентралізація» розповідають, що призупинення дії трудового договору – нове поняття, передбачене ст. 13 Закону №2136, та відповідну процедуру може бути застосовано виключно під час дії ВС.

        Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону №2136 призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

        Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї зі сторін на строк, не більший ніж період дії ВС. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування ВС роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

           Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується, зокрема, до ПОМС, які обіймають політичні виборні посади (сільський, селищний, міський голова, його заступники, секретар сільської, селищної, міської ради, керуючий справами виконавчого комітету та староста).

          Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону №2136 призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається:

 • інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією;
 • строк призупинення дії трудового договору;
 • кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;
 • умови відновлення дії трудового договору.

        Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з ПОМС, роботодавець подає для погодження до ВА, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (ВА НП та районні ВА, а за їх відсутності – обласні).

        Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону №2136 у разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу (далі – ЦОВВ), який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з ВА може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

       Приписи у разі оскарження наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами ПОМС, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з ВА.

        Припис ЦОВВ може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку.

        Відповідно до ч. 4 ст. 13 Закону №2136 відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України.

Інших положень, які б регулювали питання призупинення дії трудового договору, Закон №2136 не містить.

        Відповідно до ст. 22 Закону №2493 до стажу служби в ОМС зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

У зв’язку тим, що у разі призупинення дії трудового договору працівник тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором, а роботодавець тимчасова не забезпечує працівника роботою, однак трудові відносини фактично тривають, цей період включається до загального стажу роботи працівника та до стажу служби в ОМС.

        Слід зауважити, що період призупинення дії трудового договору не включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку та право на присвоєння чергового рангу. А також для проведення щорічної оцінки.

         Періоди, які зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, визначено у ст. 9 Закону України від 15.11.1996 р. №504/96-ВР «Про відпустки». До нього зараховують:

 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та зарплата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога з державного соціального страхування, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

              Призупинення трудових відносин: коли можливо?

 

        Податківці підкреслили, що, приймаючи рішення про призупинення дії трудового договору, потрібно зважити всі обставини на предмет дотримання вимоги «абсолютної неможливості», адже це є обов’язковою умовою законності такого рішення

 

        Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що відповідно до ст. 13 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон №2136) призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою й тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

        Для призупинення дії трудового договору необхідна наявність двох умов:

 • роботодавець не може забезпечити працівника роботою;
 • працівник не може виконувати роботу.

        Неможливістю надання роботодавцем та виконання працівником роботи в контексті призупинення дії трудового договору слід розуміти випадки неможливості забезпечувати працівникові умови праці внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва або майно роботодавця знищені в результаті бойових дій або їхнє функціонування з об’єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим, а переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливе у зв’язку з відсутністю можливостей для застосування такої форми організації праці або відсутністю на це його згоди, зокрема з причин переміщення його з території, де ведуться активні бойові дії.

        Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї зі сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану.

        Рекомендуємо сторонам повідомляти один одного про призупинення трудового договору письмово або в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій, з метою усунення правової невизначеності.

        У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

         Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

       Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, у якому, зокрема, зазначається:

 • інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки;
 • спосіб обміну інформацією;
 • строк призупинення дії трудового договору;
 • кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) відповідних працівників;
 • умови відновлення дії трудового договору.

         Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їхньої відсутності – обласні).

        Призупинення дії трудового договору не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

        У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до Державної служби України з питань праці або її територіального органу.

        Орган, до якого оскаржено наказ (розпорядження), за погодженням з військовою адміністрацією, може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

         Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору в повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України.

        Роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині визначення та фіксації сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було б.

        На вимогу працівника або з власної ініціативи роботодавець може видати працівнику відповідну довідку про нараховані суми заробітної плати та компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було б.

        Щодо сплати роботодавцем єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) під час призупинення дії трудового договору Мінекономіки зазначило, що оскільки в цей час виплата заробітної плати роботодавцем не здійснюється, то відсутня база нарахування ЄСВ, а отже, ЄСВ не сплачується. При цьому роботодавець повинен фіксувати розмір ЄСВ, який підлягав би виплаті.

         З появою нових правил уже з’явилася перша судова практика щодо призупинення трудових договорів.

         Ось, наприклад, рішення Житомирського апеляційного суду від 18.08.2022 у справі №279/1611/22. Суд визнав законним призупинення трудового договору з майстром лісу, адже місце роботи неодноразово піддавалося ракетним та бомбовим ударам, що унеможливило можливість забезпечення працівнику безпечних умов праці та стало підставою для призупинення дії трудового договору.

        Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області рішенням від 17.08.2022 у справі №149/1089/22, яке суд апеляційної інстанції залишив без змін, визнав незаконним та скасував наказ про призупинення трудового договору, адже відповідач не довів, що існувала абсолютна неможливість роботодавця надати роботу, а працівника – виконувати її.

        Тому, приймаючи рішення про призупинення дії трудового договору, потрібно зважити всі обставини на предмет дотримання вимоги «абсолютної неможливості», адже це є обов’язковою умовою законності такого рішення.