додатки до рішення по бюджету

  • 236
      Додаток 1    
      до рішення ___ сесії міської ради
VII скликання
      від 12.02.2020 №   
           
Зміни до додатку №2 до рішення 16 сессії міської ради VII скликання від 18.12.2019 № 447-16/19 "Про міський бюджет на 2020 рік" "Фінасування міського бюджету на 2020 рік"
7320710100          
(код бюджету)       (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 2 419 838,00 114 712,00 2 305 126,00 2 305 126,00
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
203410 Одержано 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00
203420 Повернено -58 500,00 -58 500,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2 419 838,00 114 712,00 2 305 126,00 2 305 126,00
208100 На початок періоду 2 419 838,00 1 834 325,00 585 513,00 585 513,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 719 613,00 1 719 613,00 1 719 613,00
X Загальне фінансування 2 419 838,00 114 712,00 2 305 126,00 2 305 126,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 2 419 838,00 114 712,00 2 305 126,00 2 305 126,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2 419 838,00 114 712,00 2 305 126,00 2 305 126,00
602100 На початок періоду 2 419 838,00 1 834 325,00 585 513,00 585 513,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 719 613,00 1 719 613,00 1 719 613,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 2 419 838,00 114 712,00 2 305 126,00 2 305 126,00
           
           
  Секретар міської ради     Н. Бодайку

 

Додаток 

Додаток 3

Додаток 4