До уваги суб’єктів господарювання:триває прийом заяв для включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2021 рік

  • 262

Відділ контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області доводить до відома усіх фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що запланували в 2021 році виробляти насіння або садивний матеріал з метою їх подальшої реалізації, про необхідність подання заяв щодо їх включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2021 рік. Основною вимогою включення є додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Заява подається до Міністерства аграрної політики України відповідно до статті 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

В даній заяві крім основних відомостей про таку особу, зазначається наступне:

наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи - підприємця;

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;

ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Суб’єктам господарювання, що відповідають даним вимогам, необхідно завчасно, до початку настання строків проведення польового оцінювання  посівів (насаджень), подати заяву за формами, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2016 року №198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр».

Заява може бути подана у письмовій або електронній формі. У письмовій формі заява подається особисто або надсилається поштовим відправленням за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики України.

Важливо – при написанні листів та відправки їх електронною поштою обов’язково необхідно вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові, зворотну адресу і контактний номер телефону для оперативного вирішення питань.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник.

Рішення про включення фізичної особи - підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва або про відмову у включенні до цього реєстру приймається Міністерством протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви.

Копія рішення надається не пізніше наступного дня після його ухвалення. Вручення (направлення) копії рішення здійснюється в будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).

Якщо протягом строку розгляду заяви Міністерством не прийнято рішення про включення або не надано вмотивовану відмову у включенні до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, фізична особа - підприємець або юридична особа має право на виробництво насіння і садивного матеріалу для їх реалізації без включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва з останнього дня строку розгляду заяви.

У разі зміни інформації про ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право на використання сорту (але не рідше одного разу на рік), суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний подавати оновлені відомості до Міністерства.

Рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва приймається Міністерством у разі:

подання суб’єктом насінництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

неподання суб’єктом насінництва та розсадництва оновлених відомостей про ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого ним набуто право на використання сорту;

систематичного грубого порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва формується щорічно.

Надання адміністративної послуги «Включення до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва» є безкоштовним.

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що включені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва мають право:

  • на перевагу при розташуванні насінницьких посівів перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;
  • звертатися до відповідних органів виконавчої влади або до суду у разі порушення прав, наданих їм цим Законом;
  • вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їх права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів, встановленого Законом України «Про насіння і садивний матеріал»;
  • брати участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду.
  • брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу;

Ознайомитись з наказом та формами заяв можна на сайті Верховної ради України за адресою

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0894-16 

При виникненні запитань, щодо заповнення заяв про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2021 рік, необхідно звернутися за телефонами:

           (044)-200-47-73*4023 (Вікторук Олександр Михайлович)

(044)-200-47-73*4028 (Шутенко Таїса Олександрівна)

 

За детальнішою інформацією та консультаціями звертайтесь до спеціалістів відділу контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

(м. Чернівці вул. Алма-Атинська, 7, тел. 51-61-62).

 

Головний спеціалістГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області                          С.М. Воронін

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар

Інші статті

Всі статті