Герцаївське бюро правової допомоги надає роз'яснення щодо волонтерської діяльності та її правовового статусу

 • 270

Фото без опису

Волонтерство – унікальне явище, яке не знає кордонів і не залежить від рівня матеріального достатку. Як правило, періоди значного розвитку волонтерського руху припадають на часи загострення різних кризових ситуацій у суспільстві. Саме тоді небайдужі об’єднуються  і допомагають тим, хто цього потребує. Волонтерські організації оперативно реагують на потреби громадян, надаючи матеріальну, психологічну чи інформаційну допомогу.

 

Зважаючи на ризики шахрайства у цій сфері, волонтерську діяльність не оминуло правове регулювання. Так, 19 листопада 2011 року прийнято Закон України «Про волонтерську діяльність». Відповідно до ст.1 цього закону, волонтерська діяльність – добровільна соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Перелік напрямів волонтерської діяльності передбачений частиною 3 статті 1 цього закону. Проте цей перелік не є вичерпним, і тому дозволяються інші види, які не заборонені законом.

 

Отже, при виконанні будь-якої роботи на волонтерських засадах, громадяни мають знати права і обов’язки, які супроводжують цю діяльність, будь-то збір коштів чи участь у заходах, що організовує волонтерська організація.

 

Хто може стати волонтером?

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі перебувають на законних підставах, якщо вони дієздатні. Крім цього, волонтерами можуть бути особи від 14 до 18 років за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків – вихователів або піклувальника, але вони не можуть здійснювати відповідну діяльність у медичних закладах, а також надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та сприянням уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи.

 

Які права та обов’язки мають волонтери?

Відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», волонтер має право на:

 • належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;

 • відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності. Цей перелік зазначений в ст.11 ЗУ «Про волонтерську діяльність»;

 • виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройних конфліктів;

 • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

 

Волонтер зобов’язаний:

 • сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;

 • у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

 • у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;

 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

 • у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;

 • відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

 

Хто може залучати до волонтерської діяльності?

Залучати волонтерів можуть організації та установи, які є неприбутковими. Слід зазначити, що між волонтерами та організаціями можуть укладатися договори про провадження волонтерської діяльності. Цей договір обов’язково укладається у разі надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також договір про надання волонтерської допомоги за бажанням волонтера або його законного представника.

 

Договір повинен передбачати:

 • опис волонтерської діяльності (завдання);

 • період провадження волонтерської діяльності

 • права та обов’язки сторін;

 • відповідальність за заподіяння збитків;

 • умови розірвання (договір про провадження волонтерської діяльності).

 

Виникли питання, за юридичною консультацією звертайтесь до відділу «Герцаївське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 14-А, м. Герца, телефон: (03740) 2-10-46.