ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ГЕРЦАЇВСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ГЕРЦАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  • 349

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ  ДИРЕКТОРА ГЕРЦАЇВСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ГЕРЦАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 65, 78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю в Україні, рішення сесії міської ради від 27 січня 2021 року № 34-02/21 «Про порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, що належать до комунальної власності Герцаївської міської ради» та рішення сесії міської ради від 22 грудня 2021 року № 943-12/21 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора Герцаївського ВУЖКГ» оголошується конкурс на посаду директора Герцаївського виробничого управління житлово-комунального господарства Герцаївської міської ради.

Найменування закладу: Герцаївське виробниче управління житлово-комунального господарства Герцаївської міської ради» (скорочена назва Герцаївське ВУЖКГ  Герцаївської міської ради).

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:  60500, Чернівецька область, Чернівецький  район, м. Герца, вул. Асакі Г., ……

Основні напрями діяльності підприємства, визначені Статутом   Герцаївського виробничого управління житлово-комунального господарства Герцаївської міської ради.

Документи для участі в конкурсі подаються  особисто або надсилаються поштою у період з 09:00 03.01.2022 року по 17:00 20.01.2022  року включно за адресою: 60500, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Герца, вул. Шевченка, буд. 9. Телефон для довідок: +380976103595, електронна адреса: gertsamrada@ukr.net.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії наступні документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади керівника;

- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- довідку про відсутність в особи судимості, в тому числі за корупційні правопорушення;

- фотокартки 6x4 (2 шт.):

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

- особовий листок з обліку кадрів;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції (електронна форма);

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Дата проведення засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 26.01.2022 року об  11 - 00 год.  за адресою: 60500, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Герца, вул. Шевченка, буд. 9. 

Дата проведення конкурсу 27.01.2022 року о 14-00 год. за адресою: 60500, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Герца  вул. Шевченка, буд. 9.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Герцаївської міської ради.

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- повна вища освіта ;

- не менше 3-х років трудового стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з питань благоустрою та житлово-комунального господарства, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція має бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, яка містить  план розвитку підприємства на середньострокову перспективу на п’ять років, заходи  з виконання завдань і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції економічних  та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції, пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу, пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.