Порушення правил пожежноїбезпеки при експлуатаціїпічногоопалення – доситьпоширена причина виникненняпожеж у побуті в холодну пору року

  • 177

Пожежвідприладівопалення, якщо вони справні та експлуатуються з виконанням правил пожежноїбезпеки, не може бути. Якщопожежа все ж сталась, то її причина в порушені правил експлуатаціїчиневиконанніінструкцій.

Небезпекапічногоопаленняобумовлюєтьсятим, щокожнапічцеджереловогню. Частішеза усепожежівідбуваються з причини перегрівання печей, появи у цеглянійкладцітріщин, а також в результатізастосування для розтоплювання печей горючих і легкозаймистихрідин, випаданні з топки або зольника вуглин.

У разікористуванняпічнимопаленням:

- перед початком, а такожпротягомусьогоопалювального сезону слідочищатидимоходи та печівідсажі, щоб не сталось їїзаймання. Очищеннявідсажі та різноманітногобрудунеобхіднопровадити для опалювальних печей періодичноїдії на твердому та рідкомупаливі - не рідше одного разу на три місяці;

- білякожноїпечі перед топковимотвором на горючійпідлозіслідприбитиметалевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

- усідимові труби та стіни на горищі, через якіпрокладенодимові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

- золу й шлак, щоїхвидаляютьіз топки, необхіднозаливати водою та виносити в спеціальновідведенімісця. Не дозволяєтьсявисипати золу й шлак поблизубудівель.

Під час використанняпічногоопалення не допускається:

- залишатипечі, якітопляться, без наглядуабодоручатинагляд за ними малолітнімдітям;

- користуватися печами, якімаютьтріщини;

- розміщуватипаливо, іншігорючіречовини та матеріалибезпосередньо перед топковимотвором;

- зберігатинезагашенівуглини та попіл у металевомупосуді, встановленому на дерев'янійпідлозіабогорючійпідставці;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, іншігорючіпредмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючірідини;

- використовувати для топлення дрова, довжинаякихперевищуєрозміри топки;

- здійснюватитоплення печей ізвідкритимидверцятами топки;

- закріплювати на димових трубах антенителевізорів, радіоприймачівтощо;

- зберігати у приміщенні запас палива, якийперевищуєдобову потребу.

 Шановнігромадяни! Дотриманняцихпростих правил дозволить зберегтижиття та здоров’я, і не лише ваше, а й близьких вам людей!