Громадське обговорення щодо реорганізації (ліквідації) закладів освіти

  • 1530

1. Найменування організатора громадського обговорення - Герцаївська міська рада.

 

2. Ініціатор громадського обговорення - Герцаївська міська рада.

 

3. Мета: врахування думки жителів Герцаївської міської ради щодо реорганізації, ліквідації закладів освіти  Герцаївської міської ради.

           

            Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

            І. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

            ІІ. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

            ІІІ. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

            IV. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

            Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

 

            Згідно з Конституцією України (ст. 143):

            «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

            Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (ст. 26):

            «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

            Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується кількість учнів.

            Значна видаткова частина бюджету Герцаївськоїміської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Середня наповнюваність класів у закладах освіти становить 15,3 учні, а для мінімального розрахунку отримання освітньої субвенції на 2023 рік відповідно до даних МОН — розрахункова наповнюваність класів  16 учнів.

            Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування шкіл із малою наповнюваністю учнів. Так, Могилівській гімназії у поточному навчальному році навчається 53 учнів (середня наповнюваність — 5,8),вартість утримання одного учня даного закладу становить 44,7 тис. грн., у Савінештьській філії “Тернавського ліцею імені Василя Богрі” навчається 10 учнів (середня наповнюваність — 2,5), вартість утримання одного учня даного закладу становить 53,2 тис. грн. Такі затрати (які у 2-3 рази перевищують не лише вартість утримання учня у школах, де вона найнижча, а й середній показник по громаді) спрямовуються не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці, але не включено утримання приміщення та сплату комунальних платежів.

            Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні таких шкіл не беруть участь у міських олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Є також проблеми з організацією харчування у таких закладах, медичного обслуговування дітей тощо.

            Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015р. №6 зі змінами та доповненнями: «За рахунок субвенції не здійснюється з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб».

            На сьогодні єдиним оптимальним завданням у вирішенні проблеми малокомплектності шкіл є оптимізація мережі, зокрема зниження на І (один) ступінь Могилівської гімназії села Могилівка, що знаходиться на відстані 500 метрів від міста Герца та  реорганізація даного закладу у початкову школу. Таким чином, ми збережемо приміщення, молодші школярі навчатимуться поруч з домівками, вчителі початкових класів  працюватимуть у звичних умовах. Учнів 5-9 класів даного навчально закладу планується підвозити до Герцаївського комунального ліцею імені Георгія Асакі шкільним автобусом. Вивчається питання працевлаштування вчителів в школах громади.

            Також єдиним оптимальним  оптимальним завданням у вирішенні проблеми малокомплектності шкіл є оптимізація мережі ОЗ “Тернавський ліцей імені Василя Богрі” а саме, призупинення діяльності Савінештьської філії “Тернавського ліцею імені Василя Богрі” у зв’язку з демографічною ситуацією.

            Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, у зв’язку із Російською збройною агресією проти України пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: Україна, 60500, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Герца, вул. Шевченка, буд. 9 — Герцаївська міська рада, або Україна, 60500, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Герца, вул. Шикули, буд. 4 — відділ освіти, молоді та спорту Герцаївської міської ради. Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО.

            До участі в обговоренні запрошуються мешканці Герцаївської міської територіальної громади у терміни з 01 квітня  по 01 травня 2023 року.

            5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: Україна, 60500, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Герца, вул. Шикули, буд. 4 — відділ освіти, молоді та спорту Герцаївської міської ради., електронна адреса: email:      voms_gertamrada@ukr.net

            6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Матей Ємілія Георгіївна – заступник голови Герцаївської міської ради. Контактна особа – Павалакі Міну Мінович – начальник відділу освіти, молоді і спорту Герцаївської міської ради.

            7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті  Герцаївської міської рад.