«Медіація врегулювати конфлікт (спір) поза судом»

 • 71

«Медіація  врегулювати конфлікт (спір) поза судом»

Почнемо з того що являє собою Медіація - позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів)намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір)шляхом переговорів.

Хто такий медіатор?

Медіатор — спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію:

 • залучає іншу сторону конфлікту (спору) в медіацію;
 • здійснює підготовчі заходи для проведення медіації;
 • управляє процесом переговорів;
 • забезпечує рівність сторін у переговорах;
 • зберігає конфіденційність;
 • організовує конструктивну комунікацію;
 • створює умови та простір для пошуку рішення сторонами;
 • перевіряє, щоб домовленості сторін відповідали їх інтересам, були реалістами та виконуваними;
 • надає консультації та рекомендації щодо фіксування результатів медіації.

У яких конфліктах (спорах) медіація можлива? - цивільних, сімейних, спадкових, трудових, земельних, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях.

 Як відбувається медіація?

 • З дотриманням вимог Закону України “Про медіацію”, договору про проведення медіації, правил проведення медіації та норм професійної етики медіатора;
 • за взаємною згодою сторін;
 • у спільних або індивідуальних зустрічах сторін;
 • в особистих зустрічах або онлайн;
 • у комедіації за потреби (проведення медіації кількома медіаторами).

Які права мають сторони медіації?

 • за взаємною згодою залучати до медіації інших осіб, чиїх інтересів стосується конфлікт та/або які можуть сприяти його вирішенню (діти, представники органів опіки та піклування тощо);
 • залучати інших учасників у медіацію за домовленістю сторін (фахівець у сфері права, адвокат сторони, психолог, експерт, перекладач);
 • просити суд зупинити провадження у справі у зв'язку з проведенням медіації.

Які переваги має медіація:

 • Питання, які обговорюватимуться в медіації, визначають сторони;
 • предметом переговорів можуть бути питання, які виходять за межі позовних вимог;
 • варіанти рішень по суті конфлікту (спору) приймають сторони;
 • забов'язання, порядок виконання домовленостей та наслідки їх невиконання визначаються сторонами спільно в угоді за результатами медіації;
 • домовленості у медіації мають юридичну силу, їх невиконання може бути оскаржене в суді;
 • забезпечується врахування інтересів дитини, в т.ч. у контакті та у конфлікті з законом;
 • для збереження конфіденційності законом не допускається допит медіатора як свідка;
 • досягнення домовленостей в медіації дає право на повернення 60% судового збору;
 • медіація є швидшою за судовий процес:

- проводиться у зручний для сторін час;

- зазвичай достатньо від 2 до 6 зустрічей;

 • емоційне напруження та репутаційні ризики знижуються.

Яким може бути результат медіації?

 • укладено угоду за результатими медіації;
 • укладено інший цивільно-правовий договір (у т.ч. нотаріально посвідчений);
 • укладено мирову угоду (за наявності судового провадження);
 • досягнуто домовленостей про дії (залишити позов без розгляду; відмовитися від позову; визнати позов повністю або частково; подати спільні або окремі заяви про примирення у межах судового провадження чи на стадії примусового виконання в адміністративних спорах; звернутися за вчиненням нотаріальної дії);
 • досягнуто проміжних та тимчасових домовленостей (часткова сплата боргу, побачення з дитиною, користування майном, відтермінування окремих дій тощо).

Як отримати послуги медіації?

 • Самостійно обрати медіатора та/або суб'єкта, що забезпечує проведення медіації і веде власний реєстр медіаторів, зокрема через пошук в мережі Інтернет;
 • у найближчому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги надають допомогу у доступі до медіації контакти центрів, які уклали угоди про співпрацю з медіаторами, можна дізнатися за єдиним номером системи БПД: 0800213103);
 • надавачі соціальної  послуги допоможуть отримати соціальну послугу медіації (для осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах).
 • Завчасно домовитись про врегулювання спору в медіації та обрати медіатора можна уклавши медіаційну угоду.

Фото без опису

Що таке медіаційна угода? — письмова угода учасників правовідносин про спосіб врегулювання всіх або певних конфліктів (спорів), які виникли або можуть виникнути між ними, шляхом проведення медіації. Може укладатися також у формі медіаційного застереження в договорі.

Дана інформація не є вичерпною, за більш детальним роз’ясненням та захистом своїх прав можете звернутись до сектору «Герцаївське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 14-А, м. Герца, телефон: (03740) 2-10-46.

Єдиний телефонний номер системи БПД – 0 800 213 103
(дзвінки на вказану телефонну лінію зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні, приймаються цілодобово).