Актуальні новини від Пенсійного фонду України

  • 44

Фото без опису

ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГ ЗАМІСТЬ ВЕТЕРАНА

МОЖУТЬ ЧЛЕНИ ЙОГО РОДИНИ

Спрощено подання заяв на призначення пільги ветеранам і внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги, для інших категорій пільговиків.

Згідно з чинним законодавством, для призначення пільг, особа що має на них право, мала особисто звернутись до уповноважених органів. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27 грудня 2023 року № 1395 «Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу». Основні положення цього порядку:

  • З травня 2024 року, за потреби, подати заяву на призначення пільг замість ветерана можуть члени його родини (до них належать, зокрема, чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі).
  • Замість існуючих двох окремих запроваджену єдину спрощену заяву – про взяття на облік, як пільговика,  і про надання пільг;
  • Обсяг інформації, яку необхідно зазначати для призначення пільг, значно зменшився, адже опрацювання інформації, зазначеної у спрощеній заяві, здійснюється, зокрема, шляхом електронної інформаційної взаємодії між інформаційною системою Пенсійного фонду України та Єдиним державним реєстром ветеранів війни, інформаційною системою Пенсійного фонду України та Державним реєстром актів цивільного стану громадян через зіставлення інформації, зазначеної у спрощеній заяві, та інформації, отриманої від Мінветеранів, Мінюсту.

У разі коли інформація, що надійшла з реєстрів, є некоректною/невідповідною або відсутня у реєстрах, така інформація може бути підтверджена особою ветерана війни або одним із членів його сім’ї шляхом надсилання сканованої копії підтвердних документів про себе та ветерана війни, або надання таких документів в паперовій формі з пред’явленням необхідних документів.

Крім того, внесено зміни до Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117. Відтак, якщо пільговик із поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, то для включення до Реєстру інформації про пільговика (крім педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості та селищах) законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, може подати територіальному органу Пенсійного фонду України заяву, копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком, або копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів пільговика, а також копії документів, визначені абзацом першим цього пункту, що підтверджують право пільговика на пільги.

 

ПРО ОКРЕМІ ЗМІНИ В НАДАННІ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2024 р. № 521 внесено зміни до постанови від 7 березня 2022 р. № 215, згідно з якою провадилися нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де органи соціального захисту населення, а згодом органи Пенсійного фонду України не мали можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування. Таким громадянам виплати забезпечувалися АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” та АТ КБ “ПриватБанк”.

У відповідності до постанови №521 Пенсійний фонд України з червня 2024 року припиняє нарахування та виплату пільг і житлових субсидій, які надавалися згідно з цією постановою.

Відтак, одержувачам пільг і житлових субсидій, на яких поширюється дія постанови №215, необхідно до 1 липня 2024 року звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України та подати заяви та/або інші документи, необхідні для встановлення права/продовження виплати пільг та житлових субсидій.

У разі звернення одержувача пільг/житлових субсидій до територіального органу Пенсійного фонду України в установленому порядку і прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України позитивного рішення за результатами розгляду поданих документів, нарахування та виплата пільг і житлової субсидії поновлюється відповідно до законодавства, що регламентує порядок їх надання, і проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України з місяця звернення особи.

Одночасно впродовж травня-червня пенсійною службою вживаються заходи щодо індивідуального інформування таких осіб про зазначені обставини за допомогою всіх доступних засобів зв’язку. Водночас, зважаючи на реалії сьогодення і міграційні процеси, можуть мати місце випадки відсутності телефонного або іншого доступного засобу зв’язку з одержувачем пільг/житлової субсидії.

Надання таким особам пільг і житлових субсидій відповідно до законодавства, що регламентує порядок їх надання, у разі позитивного рішення відновлюється з місяця припинення виплат у разі їх звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України до 1 жовтня 2024 року, в інших випадках — з місяця звернення.

Крім того, передбачено, що донарахування житлових субсидій та пільг, не виплачених протягом лютого 2022 року - червня 2024 року згідно з постановою №215, проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України за зверненням одержувача.

Отже, просимо громадян, виплата житлових субсидій та пільг яким здійснювалася відповідно до постанови № 215, не зволікати і вчасно звернутися до найближчого сервісного центру з заявою і документами для розгляду питання щодо продовження відповідних виплат.

 

ПОВЕРНЕННЯ СУМ НЕПРАВОМІРНО ОДЕРЖАНИХ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

Людина, яка звертається за житловою субсидією, бере на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи і майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір.

Переплата житлової субсидії – це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані особою без достатньої правової підстави.

Надміру отримані кошти субсидії неодмінно доведеться повертати.

Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.

Законодавство передбачає два випадки, коли надмірно переплачена субсидія має повернутися державі:

– у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

– громадянин не повідомив про обставини, які впливають на перегляд права на призначення допомоги чи її розміри, упродовж 30 календарних днів після їх появи.

За наявності зазначених випадків, виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані суми житлової субсидії громадянин має повернути на рахунок Пенсійного фонду України за наступними реквізитами:

Одержувач – Пенсійний фонд України

ЄДРПОУ – 00035323

МФО – 300465

Рахунок – № UA313004650000000025608300598 відкритий в АТ “Державний ощадний банк України”.

Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй житлової субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку.

 

У ЧЕРВНІ ПРАЦЮЮЧІ ПЕНСІОНЕРИ, ЯКІ НАБУЛИ ПРАВО НА ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ, ОТРИМАЮТЬ ПІДВИЩЕНІ ВИПЛАТИ

З 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року.

Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні.

Перерахунок проведено без додаткового звернення.

Уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО У ПРИЗНАЧЕННІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З НАЯВНІСТЮ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Особам, яким відмовлено у призначенні субсидії на наступний період у зв’язку з наявністю простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), для одержання виплат потрібно документально підтвердити сплату заборгованості або укласти договір про її реструктуризацію, або заборгованість, яку споживач не визнає, оскаржити в судовому порядку.

Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то на підставі наданих документів житлову субсидію призначать з 1 травня 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).

Довідково

Питання причин виникнення / порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами – надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.