З 11 грудня діє закон щодо протидії мобінгу

  • 96

   З 11 грудня діє закон щодо протидії мобінгу

 

         7 грудня Президент підписав Закон від 16.11.2022 р. №2759-IX (раніше законопроєкт №5748). Ним передбачено внесення змін до трудового законодавства для врегулювання питання протидії мобінгу. 10 грудня його було опубліковано в "Голосі України"

       7 грудня Президент підписав Закон від 16.11.2022 р. №2759-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці" (раніше це був законопроєкт №5748).  10 грудня його було опубліковано в "Голосі України". Відповідно норми Закону почали діяти з 11 грудня.

     Ним, зокрема, визначено, що мобінг (цькування) - це систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

                       Формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є:

  • створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);

  • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);

  • нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

  • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

  • безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

  • необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

       Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

         Вчинення мобінгу (цькування) заборонено.

        Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та/або до суду.

      Нагадаємо, що 1 грудня 2022 року ВРУ також прийняла в цілому законопроєкт №5749 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці". Ним передбачається встановлення адміністративної відповідальності за вчинення мобінгу. А саме:

  • накладення штрафу від 100 до 150 н.м.д.г. (1700 до 2550 грн);

  • або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

      За таке ж порушення, вчинене групою осіб, або повторний випадок цькування протягом року – штраф від 200 до 300 н.м.д.г. (3400 до 5100 грн) або громадські роботи від 40 до 60 годин.

      Цей закон наразі очікує на підпис Президента.

 

       Щодо мобінгу на роботі. Законом від 16.11.2022 р. №2759-IX внесено зміни до трудового законодавства у частині врегулювання питання протидії мобінгу. Зокрема, у КЗпП з’явилася нова ст. 2-2 «Заборона мобінгу (цькування)». Більше про зміни – у новині.

 

                                                       ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання

та протидії мобінгу (цькуванню)

     Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) друге речення частини другої статті 2 після слів "право на здорові і безпечні умови праці" доповнити словами "на гідне ставлення з боку роботодавця, інших працівників";

2) доповнити статтею 2-2 такого змісту:

"Стаття 2-2. Заборона мобінгу (цькування)

 Мобінг (цькування) - систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

 Формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є:

створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);

безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);

нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);